1. DEFINIȚII

Site-ul www.1aa.ro este proprietatea First Advertising Agency Internațional SRL, organizată conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 3, stradă Delea Nouă, nr. 36, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/1663/2001, CUI RO13711048, adresă email: office@firstadvertising.ro

Cont Bancar: RO32 BRDE 441S V416 9736 4410 deschis la BRD

Site-ul www.1aa.ro este un site de prezentare.

SITE: Domeniul: www.1aa.ro și subdomeniile acestuia.

CLIENT – Persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat)

COMANDĂ SPECIALA – este o comandă de produse personalizate sau confecționate la cerere, în cantități sau dimensiuni diferite, care pot fi realizate cu elemente din design-ul produselor prezentate pe site sau care încorporează anumite imagini trimise de către client.

Este interzisă orice fel de utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

În cazul onorarii unei Comenzi speciale care folosește alte imagini decât cele regăsite în design-ul produselor de pe site, Clientul garantează că este proprietarul imaginilor transmise, conceptului, că este împuternicit să le folosească, că dispune de toate drepturile de autor pentru a solicita realizarea comenzii. Acesta garantează că imaginile sunt conforme cu legile, nu violează drepturile de proprietate intelectuală și nu au un conținut ilicit, nu prezintă incitare la ură, violentă, etc.

First Advertising Agency Internațional SRL poate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului www.1aa.ro, modificări de structură și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesită un acord prealabil și fără a acordă vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane.

  1. CONFIRMAREA COMENZII

Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea e-mailului de confirmare a plasării comenzii, reprezintă doar o confirmare a faptului că această Comandă a fost recepționată și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării livrării de către First Advertising Agency Internațional, pe un suport durabil, respectiv prin transmiterea facturii.

Odată încheiat contractul, comandă nu mai poate fi modificată.

În orice moment între plasarea comenzii și încheierea contractului, putem refuză livrarea unui articol. În cazul în care nu va vom livra un articol și plată deja a fost făcută, va vom returna integral sumă plătită pentru acel articol.

  1. PLATA

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de către client în formularul destinat acestui scop. First Advertising Agency Internațional nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de client pentru factură. În cazul în care plată se face online, comandă va fi confirmată în momentul în care se va emite factură către client.

Plată prin transfer bancar

Plată prin transfer bancar (ordin de plată), se face numai pe bază emiterii unei facturi proforme care va fi primită prin email. În acest caz, produsele vor fi rezervate în stoc timp de trei zile lucrătoare până la confirmarea plătii de către bancă. Dacă plată nu este confirmată, rezervarea comenzii se va șterge din sistem.

Plată la livrare

Plată la livrare reprezintă plată în numerar la primirea produselor. Compania de transport nu acceptă plată cu cardul. Pentru plățile în numerar, conform legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare, începând cu data de 9 mai 2015, sumă maximă pe care First Advertising Agency Internațional o poate încasă de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi. Pentru toate celelalte situații (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc) sumă maximă pentru fiecare cumpărător este de 5.000 lei pe zi.

  1. GARANȚIA PRODUSELOR

Garanția legală privind conformitatea produselor este acordată de First Advertising Agency Internațional, în conformitate cu prevederile Legii nr 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și ale Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Garanția comercială poate să difere, în funcție de produsul achiziționat, de cea legală. Prezențele termene și condiții se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate.

  1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

First Advertising Agency Internațional, SRL, în calitate de autor și administrator al site-ului www.1aa.ro garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic de către clienți în momentul înregistrării acestora pe site. Aceste informații vor putea fi folosite pentru a trimite clienților săi confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, numai cu acordul prealabil al acestora.

  1. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

7.LEGEA APLICABILĂ- JURISDICȚIA

Termenii și condițiile sunt supuși legii române. Eventualele litigii apărute între First Advertising Agency Internațional și Clienți / Cumpărători se vor rezolvă pe cale amiabila sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.